Δήλωση απορρήτου

Η Εταιρεία Περσέας Εκδοτική-Εμπορική Ι.Κ.Ε. , η οποία εδρεύει στο Δήμο Ζωγράφου, Αντ. Τραυλαντώνη 29-31, Τ.Κ. 15772, με ΑΦΜ: 801096994 και ΔΟΥ: ΙΒ Αθηνών, συλλέγει από εσάς τα απολύτως αναγκαία προσωπικά σας στοιχεία (ονοματεπώνυμο / ή στοιχεία εταιρείας, διεύθυνση  & email) προορισμένα στους απολύτως απαραίτητους σκοπούς που έχουν να κάνουν είτε με την παραγγελία σας, είτε με την αποστολή ενημερωτικού υλικού για λόγους μάρκετινγκ, εφόσον το επιθυμείτε.

Για την απλή πλοήγησή σας, ως επισκέπτες, στον ιστότοπό μας: www.perseas-ekem.gr δεν ζητούνται στοιχεία και συνιστάται να μη δίνονται.

Η Περσέας Εκδοτική-Εμπορική Ι.Κ.Ε. δεν μεταβιβάζει, δεν κοινοποιεί και δεν εμπορεύεται σε τρίτους τα προσωπικά στοιχεία που μας εμπιστεύεστε.

Παρακαλείσθε όπως στην πρώτη επικοινωνία σας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Εταιρείας κι αν είστε κάτω των 18 ετών να μας δώσετε τη σχετική ενημέρωση.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσης δήλωσης και πάντα στα πλαίσια των σχετικών διατάξεων της Εθνικής Νομοθεσίας και των Οδηγιών της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Για οποιοδήποτε απορία ή αντίρρηση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email : info@perseas-ekem.gr